Handicappede – og køb af seksuelle ydelser

Handicappede – og køb af seksuelle ydelser

„Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv.

Dette kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være sensuel, som at være seksuel.

Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret. (T. Langfeldt & M. Porter (1986): Sexuality and family planning. Report of a consultation and research findings. WHO)“i

Socialpædagogens rolle:
Så bringes emnet på banen igen, handicappedes køb af seksuelle ydelser.
Emnet debatteres med mellemrum af socialpædagoger, seksualvejledere, m.fl. Alle agiterer de hver især kraftigt for deres syn på en sag, der udgør et dilemma i den socialpædagogiske praksis. Det drejer sig kort sagt om socialpædagogers involvering i handicappedes køb af seksuelle ydelser hos kvinder, der prostituerer sig.

Problematikken kan betragtes fra mange forskellige vinkler, den politiske, menneske/samfundssynet, lovgivningen, den etiske, menneskerettighedsvinklen osv.

Men lad os starte med at belyse problematikken i forhold til socialpædagogens rolle i samfundet.
Socialpædagogikken er ifølge Bent Madsen kendetegnet ved forskellige pædagogiske tiltag, der har til formål at sikre truede menneskers integration til og i samfundet. Han beskriver desuden socialpædagogik som integrationshandlinger over for de mennesker, der af den ene eller anden grund står uden for det samfundsmæssige fællesskab.

Ingelise Ørndorf Uddannet ved Pædagogseminariet i Aalborg, Odinsgade

Læs hele artiklen på socialpaedagogen.dk