Handicappede og prostituerede

Handicappede og prostituerede

SL’s Etiske Udvalg mener, at handicappede, der ikke selv kan tage kontakt til en prostitueret, skal hjælpes.

I august måned 2005 bragte Socialpædagogen en række artikler, som beskrev problemstillingen omkring pædagoger, der hjælper handicappede med at kontakte prostituerede.

Socialdemokratiets ligestillingsordfører har efterfølgende sagt, at Socialministeriets „Vejledning om seksualitet –uanset handicap“nr. 36 af 2001 skal ændres, så handicappede og ældre ikke længere kan få støtte til at kontakte prostituerede.

I 1989 blev der i samarbejde mellem Socialstyrelsen og Justitsministeriet fastlagt retningslinjer for, hvad hjælpepersoner må og ikke må i forbindelse med seksualoplæring og seksualhjælp. Disse retningslinjer er indarbejdet i vejledningen, og socialpædagoger er forpligtet til at arbejde efter dem.
Handicappede og prostituerede
SL’s Etiske Udvalg siger i en udtalelse blandt andet: „Forudsætningen for, at mennesker med funktionsnedsættelser reelt kan udøve selvbestemmelse er, at deres hjælpere støtter dem til at realisere ønsker og behov. Da der i Danmark ikke findes en lovgivning, der forbyder prostitution, vil det ud fra et ligestillingsprincip være diskriminerende, at mennesker med funktionsnedsættelser, der ikke selv kan tage kontakt til prostituerede, ikke kan støttes af deres hjælpere til at etablere denne kontakt.

Hvis den enkelte hjælper ikke ønsker at formidle kontakten til prostituerede efter anmodning herom, er det efter udvalgets opfattelse ledelsens ansvar at formidle kontakten.

Om den enkelte kommune vurderer, at udgiften, der er forbundet med kontakten til prostituerede, er en merudgift, der kan ydes tilskud hertil, er efter Etisk Udvalgs opfattelse helt op til den enkelte kommune.“

Af Lone Marie Pedersen

Læs hele artiklen på socialpaedagogen.dk