Ja til købesex til handicappede

Et stort flertal i Viborg Byråd har besluttet, at de ansatte fortsat skal hjælpe handicappede med at komme i kontakt med prostituerede. ‘Det er ærgerligt for de kvinder, der skal lægge krop til’, siger byrådsmedlem og socialpædagog.

Onsdag den 5. september var en vigtig dag for ansatte og handicappede i Viborg Kommune. Den dag skulle byrådet stemme om, hvorvidt handicappede, der ikke selv kan ringe til en prostitueret, skal have hjælp af en af kommunens ansatte.

Byrådsmødet blev holdt på et tidspunkt, hvor S-SF-R i sit regeringsgrundlag har lagt op til et forbud mod købesex. Det er forventeligt, at regeringen kan opnå flertal til sit forslag. Det ser dog ikke ud til, at befolkningen er enig med regeringen. En meningsmåling, som Rambøll Analyse har foretaget for Jyllands Posten, viser at 67 pct. af befolkningen er imod, at det skal være kriminelt at købe sex. Kun 20 pct. bakker op om regeringens forslag.

Debatten denne onsdag i Viborg Byråd handlede dog ikke om, hvorvidt det skal være kriminelt at købe sex. Det er ikke noget kommunalpolitikere kan beslutte. Det er en sag for Folketinget.

Derimod er det op til byrådet at fastlægge et serviceniveau for den hjælp, som handicappede kan regne med at få, når de bor i Viborg Kommune. Hidtil har det været sådan, at hjælp til at kontakte en prostitueret er en service, som kommunens ansatte skal tilbyde, hvis den handicappede ikke selv er i stand til at gøre det. Ydelsen er at betragte på lige fod med hjælp til at komme til fx tandlæge eller musikfestival.

Det er frivilligt for de ansatte, om de vil kontakte en prostitueret på vegne af den handicappede.

Socialudvalget sagde nej

Op til byrådsmødet har der været ført en meget ophidset debat i medierne. Debatten er især blevet drevet frem af to byrådsmedlemmer, som har det til fælles, at de har mange års erfaring inden for det socialpædagogiske arbejde. Det er socialpædagog og cand.pæd.soc. Mette Nielsen (S), der arbejder som socialpædagog med voksne handicappede. Og hendes modstander i debatten er Søren Gytz Olesen (SF), der er tidligere rektor for pædagoguddannelsen i CVU Midt-Vest og i dag forskningsdirektør ved VIA University College Risskov. De står markant på hver sit synspunkt.


Handicappede og sex

Socialstyrelsen har udgivet ‘Seksualitet på dagsordenen. En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse’. Håndbogen beskæftiger sig med, hvad det vil sige, at have en professionel tilgang til andre menneskers seksualitet. Hvad skal man vide, hvad skal man kunne, og hvordan yder man i praksis en professionel indsats i forhold til seksualitet? Håndbogen er på 81 sider og skrevet af Henriette Holmskov og Anne Skov. Den kan gratis downloades på Socialstyrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk

Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk
Illustration: Gitte Skov

Læs hele artiklen på socialpaedagogen.dk