Seksualitet på dagsordenen

En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

At hjælpe mennesker, som har behov for støtte i relation til seksualitet, er en opgave, der inden for lovens rammer skal løses professionelt, etisk forsvarligt og med respekt for borgerens integritet og ret til selvbestemmelse. Håndbogen beskæftiger sig med, hvad det vil sige at have en professionel tilgang til andre menneskers seksualitet. Hvad skal man vide, hvad skal man kunne, og hvordan yder man i praksis en professionel indsats i forhold til seksualitet?

Forfatter: Henriette Holmskov og Anne Skov
Udgivelsesår: 2012
Sideantal: 61 sider
ISBN: 978-87-92905-05-5
ISBN-digital: 978-87-92905-06-2

Denne udgivelse er kun tilgængelig som download.